Destek Grubu

Hukuki Destek Gönüllü Grubu

Hukuki Destek Gönüllü Grubu; Hukuk eğitimi almış/alıyor olan gönüllülerden oluşan ekip, Akademi’nin ve faydalanıcıların ihtiyaç duyduğu hukuki bilgilendirme ve yönlendirmeyi sağlama amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Psiko-sosyal Danışmanlık Gönüllü Grubu

Psiko-sosyal Danışmanlık Gönüllü Grubu; Psikoloji eğitimi almış/alıyor olan gönüllülerden oluşan bu ekip, başta şiddet olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı hak ihlalleri durumunda, kadınların güçlü bir içsel motivasyonla mücadele edebilmesini sağlamak adına bütünsel bir yaklaşımı temel alan çalışmaları yürütmektedir.

İletişim ve Savunuculuk Gönüllü Grubu

İletişim ve Savunuculuk Gönüllü Grubu; Tercihen iletişim ile ilişkili bir eğitim almış/alıyor olan gönüllülerden oluşan ekip, Akademi’nin kullandığı sosyal medya kanalları için içerik üretmekte, ihtiyaç analizi yapmakta ve aktif çalışmaların basılı ve dijital medyadaki iletişim süreçlerini yürütmektedir.

Eğitim Destek Gönüllü Grubu

Eğitim Destek Gönüllü Grubu; Akademi çatısında gerçekleştirilen atölye ve eğitimlerin içeriğinin oluşturulması ve programların hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Program Destek Gönüllü Grubu

Program Destek Gönüllü Grubu, Kadın Öz Savunma Akademisi çatısı altında yürütülen ve ihtiyaç noktalarına yönelik programlar geliştiren bir yapıda destekleyici gönüllü çalışmalar yürütmektedir.

TR