Ekip

Esra Siyah beyaz
Kurucu Ortak
Esra Sancaklı
15 yılı aşkın bir süredir sivil toplum alanında gönüllü ve profesyonel olarak çalışmalar yapmaktadır. Uzun yıllar özel sektörde basın ve iletişim alanlarında görev aldıktan sonra 2014 yılında Güneydoğu’da mülteci kadınlara yönelik "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet" odaklı projeler ile kariyer anlamında sivil alana tümüyle geçiş yapmıştır. Toplum merkezlerinde mülteci kadın ve çocuklar için toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve sosyal uyum faaliyetleri, gençlik çalışmaları ve yurt dışındaki mülteci gençlerin entegrasyonu üzerine kilit sorumluluklar üstlenmiştir. Hak temelli çalışmalar ve iletişim üzerine eğitimler vermeyi sürdürmektedir.
İdil Kandil
Kurucu Ortak
İdil Kandil
2018 yılında “Women Self - Confidence Academy” fikriyle TÜSİAD’ın genç girişimcilik programına seçilen 12 girişim ekibi arasına girmeye hak kazanmış ve Kadın Öz Savunma Akademisi’nin alt yapısını oluşturmuştur. Gönüllü çalışmalar aracılığıyla tanıştığı sivil toplum örgütlerinde proje yönetimi ve iletişim çalışmaları alanlarında çalışmıştır. Şuan, Kadın Öz Savunma Akademisi’nde Yönetici Ortak olarak sorumluluk almaktadır.
Uzmanlık alanları; pazarlama iletişimi, öz savunma ve iş geliştirmedir.
Gülçin Gökçe
Kurumsal İlişkiler Koordinatörü
Gülçin Gökçe
20 yıldır çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalarda çevre, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda çalışmış, projelerde görev almıştır. Profesyonel olarak çalıştığı özel sektörde, kadınların güçlenmesi adına çalışmalar yapmaktadır. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve Akademi'nin Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğünü yürütmektedir.
Leyla Çelik
Eğitim Destek Grubu Sorumlusu
Leyla Çelik
Üniversite yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında staj yaptıktan sonra uluslararası bir firmada İnsan Kaynakları alanında çalışmaya başlamıştır. 2020 yılında bu yana Kadın Öz Savunma Akademisi’nde gönüllü eğitmen olarak çalışmaktadır.
Cemre Öztoprak
Psikososyal Destek Alan Koordinatörü
Cemre Öztoprak
2014 yılından bu yana çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak yer almıştır. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi'nin mültecilerin güçlendirilmesi odaklı saha projesinde, psikososyal danışman olarak başta kadın ve kız çocukları olmak üzere bireylerin psikolojik sağlamlığı üzerine faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Uçan Süpürge Vakfı’nda genel koordinatör olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı çalışmalar yürütmüştür. Şu an bir kültür sanat projesi olan El Ele Projesi'nde idari asistan olarak çalışmaktadır. Temel uzmanlık alanları toplumsal cinsiyete dayalı psikolojik destek, psikolojik ilkyardım, psikolojik sağlamlık, ilişki terapisi ve cinsel terapidir.
PHOTO-2022-01-22-19-35-42
Gönüllü Programı Koordinatörü
Ayşe Göksel
2020 yılında Hacettepe Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünde lisans öğrencisidir. Aynı yıl Kadın Öz Savunma Akademisinde gönüllü olarak toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ocak 2022'den beri Akademide Gönüllü Koordinatörü görevini yürütüyor.
Tuba Nur Uçar
Hukuki Destek Grubu Sorumlusu
Tuba Nur Uçar
2014 yılından itibaren sivil toplum alanında gönüllü çalışmalar yapmaktadır. Kadın hakları odaklı gönüllülük faaliyetlerinin yanı sıra göç ve mülteciler ile ilgili bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının hukuki uyum süreçleri ile ilgili profesyonel çalışmalar da gerçekleştirmektedir. Şu an Kadın Öz Savunma Akademisi’nde Hukuki Destek Grubu Sorumlusu olarak çalışmalarına devam etmektedir. Temel uzmanlık alanları, yönlendirici ve bilgilendirici hukuki destek ve hukuki öz savunmadır.
Sennur Demirok 1
Genel Destek Grubu Sorumlusu
Sennur Demirok
Üniversitede kadın+ çalışmaları ve Lgbti+ çalışmaları kulüplerinde çalışmalar yaptı. Kadın Öz Savunma Akademisi'nde Genel Destek Grubu Koordinatörü ve gönüllüdür.
Ayşe Ongun
Dijital İletişim Sorumlusu
Ayşe Ongun
Sivil toplum alanından haberdar olmasına ve kadın hareketini takip etmesine rağmen sivil alanla Kadın Öz Savunma Akademisi’nde gönüllülük yapmaya başlamasıyla gerçekten tanışmıştır. Haziran 2020’den beri Kadın Öz Savunma Akademisi’nde İletişim ve Savunuculuk Destek Grubu gönüllüsüdür. Ocak 2021’den itibaren Kadın Öz Savunma Akademisi’nde Dijital İletişim Sorumlusu olarak görev almaya devam etmektedir. Eğitimlere katılarak kendisini sivil toplum alanında ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda geliştirmeye çalışmaktadır.
Fatma Ertoy
Tasarım Sorumlusu
Fatma Ertoy
2016 yılından bu yana çeşitli dernek ve kurumlarda gönüllülük yapmış, gençlik değişimleri, kültürlerarası iletişim, toplumsal cinsiyet, LGBTİ+ hakları ve hayvan hakları alanlarında çalışmıştır. Kadın Çalışmaları bölümünde yüksek lisans öğrenimini devam ettirmekte, bir yandan freelance tasarım işleri yapmaktadır. İllüstrasyonlar özel ilgi alanıdır ve savunduğu düşünceleri çizerek anlatmakta, başkalarına aktarmaktadır.
pınarvural
İletişim ve Savunuculuk Destek Grubu Sorumlusu
Pınar Vural
2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sosyoloji bölümüne başlamasıyla birlikte odağını toplumsal cinsiyet, LGBTİ+ çalışmaları ve katılımcı demokrasi, siyaset, toplumsal menfaat gibi konulara yöneltti.
Bu bakış açılarıyla birlikte gazeteciliğe de ilgi duymakta ve öğrendiklerini bu alandaki çalışmalarına da yansıtmaktadır. Şubat 2021'den beri Akademi'de stajyer olarak İletişim ve Savunuculuk Gönüllü Ekibi Sorumlusu görevini yürütüyor.
TR