Keep Empowering Together! Project

With the financial support of AB Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler, the “Keep Empowering Together! Project” was carried out as a continuation of the Empowering Together Project. Based on the idea of combating against gender inequality, a social media campaign and a video series were made. The videos contain these: gender equality, domestic role, the gender equality in education, what is the violence against women?, what are the types of violence?, what can person do when they are exposed to violence?, what are emotional and physical self-defence?, Common mistakes about the self-defence, What is situational awareness?, Cycle of violence and breaking the cycle of violence, The physical self-defence, How can we defend ourselves?, Saying “No” and Five second reaction time. These contents reached 67,000 people with the social media campaign run. 

Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele etme fikrinden yola çıkılarak, toplumsal cinsiyet eşitliği, ev içi toplumsal rol, eğitimde cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet nedir? şiddet türleri nelerdir?, kişi şiddete uğradığında ne yapabilir?, duygusal ve fiziksel öz savunma nedir?, Öz savunma ile ilgili yaygın bilinen yanlışlar, Durumsal farkındalık nedir?, Şiddet döngüsü ve şiddet döngüsünden çıkış, Fiziksel öz savunma, Kendimizi nasıl savunuruz?, “Hayır” demek ve 5 Saniye tepki süresi konularında bilgilendirici içeriklere sahip video serisi hazırlandı. Yürütülen sosyal medya kampanyası ile bu içerikler ile 67.000 kişiye ulaşıldı.