Kadınlar İçin Mental Güçlenme: Sen Güçlüsün! Projesi

Toplumsal cinsiyet rolleri kadınların hayatlarını her alanda zorlaştırmaktadır. Bu zorlukların bazıları apaçık görünür olmasına rağmen bazıları görünmezdir, doğallaşmıştır. Ev içi emek bunlardan birisidir. Covid-19 pandemisinin de etkisiyle ev içerisinde geçirilen sürenin artması başta genç kadınlar olmak üzere her yaştan kadını toplumsal cinsiyet rollerini daha çok yerine getirmeye zorlamıştır. Okulların kapanması, çocuk,yaşlı ve hasta bakım ihtiyaçlarının çoğalması görünmeyen emek yükünün artmasına yol açmıştır. Bu durum  kadınların zaman, mekan yoksunluğu çekmesine ve psikolojik iyi olma hallerinin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmuştur.

AB Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen bu proje ile 18-35 yaş arasındaki kadınların görünmeyen emek konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak, öz bakım becerilerini geliştirmek ve mental güçlenmelerine destek olmak amacıyla bir sosyal medya kampanyası hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında üretilen video içeriğine erişmek için:

Proje kapsamında üretilen rehbere erişmek için:

http://www.kadinozsavunma.org/wp-content/uploads/2021/10/El-Kitapcigi-Ev-Ici-Emek.pdf