Publications

“Kadın İşi” Değil Mi Tüm Bunlar? El Kitapçığı

Bu el kitapçığı, ev içi emek üzerine bir farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmııştır. İçerisinde ev içi emeğin tanımı, döngüsü, bireye etkisi; tüm bunları fark etme ve ev içerisinde görünür kılmanın yolları, değişim süreci ve özbakım becerilerini artırma başlıklarına yer verilmiştir.

Dava Takibi Araştırması

Bu çalışma, anayasal hakkı olan meşru müdafaayı kullanan kadınların mahkeme takibini yapmak için hazırlanmıştır. Araştırmada 2021 yılı Ocak ayından itibaren öz savunma yapan kadınların ve meşru müdafaa hakkını önceden kullanmış, davası 2021 yılında devam eden kadınların davalarının takibi yapılmıştır.

Empowerment Guide

The information included in the Empowerment Guide we prepared as the Women's Self Defence Academy was prepared by discussing and working with the women in the meeting held in Ankara with the theme "We Are Building the Empowerment Guide Together".
In this guide prepared as part of the "Empowerment Together Meetings" Project, you can find the basic information women will need in case of a possible moment/possibility of being exposed to violence.

EN