Fasilitasyon

Fasilitasyon/Kolaylaştırıcılık Nedir?

Yetişkinler belli bir arka plana, deneyime, düşünce yapısına ve inanç sistemine sahip olan bireylerdir. Deneyimlerin ve olanakların günden güne çeşitlendiği bu çağda yetişkinlerle çalışırken, anlatıma dayalı klasik öğretim yöntemleri yerine; yenilikçi, farklılıkları gözeten ve yaşam boyu öğrenmeyi hedef alan öğretim yöntemleri tercih edilmektedir.
Fasilitasyon; ifade edilen yeni öğretim yöntemlerini temel alan, ast üst ilişkisi yerine birlikte ve yaşantısal öğrenmeyi hedefleyen, güvenli alanın ve mevcut benlik saygısının gözetildiği yetişkin eğitimi yaklaşımını ifade eder. Kadın Öz Savunma Akademisi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, bu yaklaşım ve öğrenme alanı gözetilerek planlanmaktadır.

Kolaylaştırıcı Kimdir?

Kolaylaştırıcı; ele alınan konuyla ilgili belli düzeyde yetkinliği olan, gerçekleştirilecek olan çalışmaya ilişkin detaylı akışı hazırlayan ve bu akışın sürdürülmesinde yol göstericilik rolünü üstlenen kişiyi ifade eder.

Kolaylaştırıcının Sorumlulukları Nelerdir?

• Çalışmaya ilişkin detaylı akış planını hazırlamak ve ön hazırlık yapma (Olası riskler ve zorlukları gözeterek)
• Çalışma başlamadan önce iyi bir ilk izlenim oluşturma
• Grup oryantasyonu ve dinamizmini sağlama
• Katılımcıların soru sorabildikleri ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri güvenli bir alan yaratmak
• Çalışmanın kazanımına ilişkin belli bir farkındalık düzeyi oluşturmak veya var olan farkındalık düzeyini artırmak
• Çalışma sürecinde iyi bir dinleyici olmak ve yapıcı geri bildirimlerde bulunmak
• Çalışma sürecinde interaktif ve destekleyici etkinlikler gerçekleştirmek
• Çalışmanın sonunda değerlendirmeye yer vermek

Güvenli Alan Nedir?

Güvenli alan:
• Kişinin kendini ve duygularını olabildiğince rahat bir şekilde ifade edebildiği,
• Tanıdık, bilindik his ve örüntülerin bulunduğu,
• Sağlıklı bir aidiyet duygusunun var olduğu,
• Karşılıklı kabul ve saygının hissedildiği,
• Ayrımcılık ve ötekileştirmeden uzak
alanı ifade eder.

Gerekli Beceriler:

• Etkili dinleme
• Yapıcı geribildirim verme
• Yapıcı soru sorma
• Empati
• Karşılıklı kabul ve saygı
• Çok kültürlülük
• Özel alana/mahrem olana saygı

TR