Gönüllülük Politikası

Gönüllü Tanımı

Gönüllü, Kadın Öz Savunma Akademisi bünyesinde kendi isteğiyle destek grupları içerisinde sorumluluk/görev alan ve bu sorumluluk/görev karşılığında maddi bir beklentisi/çıkarı olmayan kişidir.

Kimler Gönüllülük Yapabilir?

Akademi bünyesinde sorumluluk/görev alma motivasyonu olan, kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalarda yer almak isteyen, belli bir uzmanlık alanı olmasına gerek duyulmayan, 18 yaşını doldurmuş, beyanı kadın olan herkes gönüllülük yapabilir.

Gönüllülük Alanları

Akademi, genç kadınların mental ve fiziksel güçlenmesi alanında çalışan bir platformdur. Buradan hareketle, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve şiddet türleriyle mücadele için bilgilendirici, destekleyici ve öz savunma temelli atölyeler düzenlemektedir. Bu kapsamda yapılan tüm çalışmalar ve akademinin genel işleyişiyle ilgili alanlar, gönüllülerin dahiliyetine açıktır.

Aktif gönüllülük alanları;

* Hukuki Destek Gönüllü Grubu
* Psikososyal Destek Gönüllü Grubu
* İletişim ve Savunuculuk Gönüllü Grubu
* Eğitim Destek Gönüllü Grubu
* Program Gönüllü Grubu

Kadın Öz Savunma Akademisi’nde Gönüllülük Size Ne Kazandırabilir?

Toplumsal fayda amacına katkı sağlama, kadın hakları alanında mücadelenin bir parçası olarak bu mücadeleye destek olma, sorumluluk/görev alınan alanla ilgili üretme ve deneyim kazanma, Akademi ekip üyelerini güçlendirmek amacıyla yapılan atölyelere katılma ve atölyeleri kolaylaştırma, kişisel becerileri güçlendirebilme ve Akademi’nin ülkenin farklı noktalarındaki genç kadınlara erişebilmesi ve birlikte güçlenme alanını kurabilmesi için aracı olma imkanını sağlar.

Gönüllülük Hakları & Sorumlulukları

Akademi gönüllülerini bütünleyici bir parçası olarak görmektedir. Gönüllüler, kendileri için anlam ifade eden görevler alma hakkı, eşit iş arkadaşları olarak muamele görme hakkı, etkin bilgi alma hakkı, tam dahiliyet ve tam katılım hakkı, yapılan işleri tanıma hakkına sahiptir. Buna karşılık, gönüllüler sorumluluklarını/görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeyi, bu süreçte Akademi davranış ve etik kurallarına uymayı ve Akademi’nin amaç ve prensiplerine sadık kalmayı kabul ederler.

Kadın Öz Savunma Akademisi’nin Temsil Edilmesi

Akademi’nin temsilini önemli ölçüde etkileyebilecek herhangi bir açıklama ve/veya eylemden önce gönüllüler Akademi İletişim ve Savunuculuk Koordinatöründen ön konsültasyon ve onay almalıdır. Bu eylemler arasında; (bunlarla sınırlı olmamak üzere) basın, koalisyon veya diğer kuruluşlarla yapılan lobicilik çabaları, sözleşme veya diğer mali yükümlülükleri içeren herhangi bir anlaşma yer alabilir. Gönüllüler, görev tanımlarında yer alan ve yalnızca bu yazılı şartnamelerin kapsamında özel olarak belirtilen alanlarda Akademi’nin temsilcileri olarak hareket etmeye yetkilidir.

Gizlilik

Gönüllüler, Akademi bünyesinde gönüllü olarak yer aldıkları süre boyunca sahip oldukları tüm özel ve/veya ayrıcalıklı bilgilerin (çalışanlar, gönüllüler, fon sağlayıcı kuruluşlar, Akademi projeleri, 3.kişiler veya akademinin genel işleri) gizliliğini korumakla yükümlüdür. Gizliliğin sağlanmaması, gönüllünün Akademi ile ilişkisinin sona ermesi sonucunu doğurur.

Gönüllü Oryantasyonu

Tüm gönüllüler, Akademi’nin amacı ve niteliği, görev/sorumluluk üstlendikleri alan veya faaliyetin niteliği ile ilgili genel oryantasyon ve kabul ettikleri konumun amaç ve gereksinimleri hakkında özel bir oryantasyon alacaklardır.

Gönüllü Koordinasyonu

Akademi bünyesinde yer alan her gönüllü spesifik olarak bir destek grubunda yer alır. Bu grupların işleyişi bir koordinatör tarafından yürütülür ve bu koordinatör gruplarda yer alan gönüllülerin alana eşit dahiliyetini, ortak iş üretme ve sorumluluk paylaşımını, işlerin takibini, gönüllülerin tüm soru ve sorunları için açık iletişimi sağlamakla yükümlüdür. Gönüller ihtiyaç duyabilecekleri tüm süpervizyon desteğini, dahil oldukları destek grubu koordinatörlerinden alabilirler.

Değerlendirme Sistemi

Gönüllülerin, Akademi ile olan ilişkisi, beklentileri ve aldığı sorumluluklar/görevler ile ilgili geri bildirimlerini öğrenebilmek, önerilerini dinlemek amacıyla destek grubu koordinatörleri ile gönüllüler düzenli aralıklarla değerlendirme toplantıları yaparlar. Destek grubu koordinatörleri tarafından bu değerlendirme toplantıları raporları ve gönüllülerin görev/sorumluluk takipleriyle ilgili aylık takip formları tutularak Akademi ekibiyle paylaşılır. Değerlendirme sistemi, hem gönüllünün hem de Akademi’nin ilişkilerini incelemesi ve geliştirmesi için bir fırsattır.

TR