Hukuki Destek

Hukuki Öz Savunma Nedir?

Hukuki öz savunma, kişinin karşılaştığı bir eylem karşısında kendini hukuki yollarla korumayı ifade etmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası hukukta yer alan öz savunma hakkı kişinin kendini korumasının temel bir taşıdır.

Hukuki Destek Alanı Nedir?

Hukuki Destek, uğranılan bir şiddet veya bir şiddet tehdidi karşısında kişinin kendisini veya bir başkasını korumak için ihtiyaç duyulan hukuki bilgilendirme ve yönlendirmeyi sağlar ve bu amaçla destekleyici araçlar (rehber, atölye, eğitim vb.) üretir.

Hukuki Destek Alanı Neyi Amaçlar?

Kadın Öz Savunma Akademisi, kadınların mental ve fiziksel güçlenmesini hedeflemektedir. Hukuki Destek de bu yaklaşımdan yola çıkarak kadınların hukuki anlamda temel düzeyde bilgi ve farkındalığa sahip olmasını sağlamak üzere kurulmuştur.

Hukuki Destek Ne Yapar?

• Yönlendirici bilgilerin yer aldığı rehberler hazırlamak
• Bilgilendirici sosyal medya içerikleri ve etkinlikleri oluşturur.
• Şiddet türleri ile 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi gibi talep edilen veyahut ihtiyaç gerek görülen alanlarda eğitim, atölye ve webinarlar düzenler.
• Kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri geliştirerek öz savunma temelini yaygınlaştırır.
• Şiddete uğrayan veya şiddet tehdidi ile karşı karşıya kalındığında izlenebilecek yolu gösterir ve ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirir.
• Öz savunma kavramının radikal bir zeminden çıkması ve geniş kitlelerin tartışabileceği bir konu haline gelmesi adına çalışmalar yürütür.
• Kadın Öz Savunma Akademisi için çalışma alanı dolayısıyla hukuki güvenlik duvarları örer.

Hukuki Destek Ne Yapmaz?

• Adli ve idari süreçlerin takip edildiği vaka temelli çalışmalar yapmamaktadır.
• İhtiyaç duyulan konularda hukuki konularda görüş sunmamaktadır.
• İnsanlara hukuki danışmanlık hizmeti vermemektedir.

Hukuki destek alanında kimler görev almaktadır?

Bu alanda gönüllü olarak destek sağlayan kişiler, hukuk eğitimini tamamlamış alanda çalışıyor olan ve hukuk eğitimini tamamlamak üzere olan kişilerdir. Bu kişilerin; dezavantajlı gruplarla çalışmış olması ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında deneyim sahibi olmasına özen gösterilmektedir.

TR