IK Politikası

AMAÇ

Yeni katılacak çalışanların istekleri, üretkenlikleri, motivasyonları ve tecrübelerini harmanlayarak takım çalışması, ekip ruhu ve kaynakları verimli kullanan çalışan profili oluşturmaktır.

İŞE ALIM SÜRECİ

• İnsan Kaynakları Departmanı açık pozisyonun gerektirdiği sorumluluk ve/veya özellikleri belirlemektedir.
• Açık pozisyonlar için internet ilanları ile işe alım süreci başlatılmaktadır.
• Gelen başvurular incelenerek açık ilanlar için yeterli niteliklere sahip adaylar ön elemeden geçerek, İnsan Kaynakları Departmanı yetkililerinin, Akademi yöneticilerinin ve ilgili koordinatörlerin katıldığı sözlü mülakat ile değerlendirilmektedir.
• Açık pozisyonun gerektirdiği nitelikleri taşıyan adaylar ile görüşmeler devam eder ve anlaşma sağlandığında göreve yerleştirilme gerçekleştirilir.
• Mülakat sonucu her adaya yazılı olarak iletilmektedir.
• Tüm bu süreçlerde “İnsan Kaynakları Departmanı” temel unsur olarak yer almaktadır.

Hak temelli yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanması tüm pozisyonlar için ortak kriterdir.

POZİSYONLAR

Şu anda açık pozisyonumuz bulunmamaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ VE İLKELERİMİZ

Yaşam Boyu Öğrenme ve Gelişim

Çalışanların bilgi düzeylerinin ve tecrübelerinin artırılması için formal ve/veya non-formal metotlar ile öğrenmenin kesintisiz devam etmesi

Ücret Yönetimi

İstihdam sağlanan pozisyonun görev, yetki ve sorumlulukları üstünden ücret belirlenir ve eşit işe eşit ücret politikası uygulanır.

Şeffaflık

İşe alım süreçleri, işe başlama ve sonrasındaki tüm süreçlerde Kadın Öz Savunma Akademisi şeffaf olmak zorundadır. Çalışanlar ise şeffaflık konusunda gerekli hassasiyeti göstererek bu durum kaynaklı bilgileri 3. kişi ve/veya kurumlar ile paylaşamazlar.

Verimlilik ve Üretkenlik

Çalışanların iş kalemleri konusunda üretken olmaları ve süreçleri verimli geçirmeleri kendi sorumlulukları dahilindedir ancak bu konuda Akademi’ye karşı da sorumludurlar. Akademi ise bu şartların sağlanması için gerekli koşulları sağlamakla yükümlüdür.

Kriz Yönetimi

Kriz dönemlerinde, Akademi; çalışanların haklarını gözeterek olası mağduriyetler yaşanmasının önüne geçmek amacıyla hareket etmektedir.

Fırsat Eşitliği

Dezavantajlı grupların aktif katılımının sağlanması için “teşvik edici çalışmalar” uygulanmaktadır.

Doğaya Saygı

Doğaya saygı hem Kadın Öz Savunma Akademisi’nin hem de çalışanların karşılıklı ve ortak sorumluluğundadır. Yapılan tüm işlerde temel kriter niteliğindedir.

Eşitlik ve Çeşitlilik
Çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel veya benzeri nedenler ile her türlü ayrımcılık yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması ve bu ortamın korunması Kadın Öz Savunma Akademisi ve çalışanların ortak sorumluluğundadır.

*Kadın Öz Savunma Akademisi’nden bilgilendirme maili almak istiyorum.

TR