NDI Katılıyoruz Programı

Haziran 2021’e dek sürecek olan National Democratic Institute tarafından açılan “Katılıyoruz” Programı’na kabul olundu. Program, sivil aktörler ve yerel yönetimlerin…

View Details