NDI Katılıyoruz Programı

Haziran 2021’e dek sürecek olan National Democratic Institute tarafından açılan “Katılıyoruz” Programı’na kabul olundu. Program, sivil aktörler ve yerel yönetimlerin politika yapım ve uygulama süreçlerinde, aralarındaki iletişimi ve işbirliğini artırmayı ve geliştirme amacına dayanmaktadır. Kadın Öz Savunma Akademisi, bu program sayesinde kapasitesini güçlendirerek yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini gündem edinmesi ve kadınların güçlendirilmesine yönelik eğitimler gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütecektir.