Psikososyal Destek

Psikososyal Destek Ekibi Ne Yapar?

Kadın Öz Savunma Akademisi psikososyal destek ekibinin, önleyici psikososyal destek yaklaşımı ile yürütmekte olduğu başlıca faaliyetler şu şekildedir:

- Risk analizi ve haritalama çalışmaları
- Gündem takibi ve ihtiyaç analizi (ihtiyaca göre yardımcı testler/ölçekler ile)
- Yapılandırılmış/Yarı yapılandırılmış gözlem
- Atölye çalışmaları (pratiğe ve non-formal tekniklere dayalı)
- Eğitimler ve webinarlar
- Odak grup çalışmaları
- Bireyle ve grupla psikolojik danışma (Aktif değil)

Bu faaliyetler için öngörülen temel konu başlıkları -ihtiyaçlara göre revize edilecektir- şu şekildedir:

- Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet
- Şiddet Döngüsü
- Flört Şiddeti
- Dijital Şiddet
- Güvenli İlişkiler
- Şiddetsiz İletişim
- Psikolojik Güçlenme
- Cinsel Sağlık

Psikososyal Destek Ekibi Neden Kuruldu?

Psikososyal destek bireyi; kültürel, sosyal, duygusal, psikolojik, biyolojik ve bilişsel yönleriyle bir bütün olarak ele alan ve güçlendirmeyi hedefleyen profesyonel bir hizmeti tanımlar.

Kadınların hem mental hem fiziksel güçlenmesini hedefleyen Kadın Öz Savunma Akademisi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadelede psikososyal desteğin öneminin farkında olup bu alt alanın kurulması için gerekli adımları atmıştır.

Psikososyal Destek Temel İlke ve Yaklaşımları

Psikososyal destek ekibi adına gerçekleştirilecek olan tüm faaliyetlerde 10 temel ilke ve 4 yaklaşım göz önünde bulundurulmaktadır.

Psikososyal Destek Ne Değildir?

- İçerisinde ilaçla tedaviyi barındıran bir terapi yöntemi değildir.
- Sadece kişilik bozukluğu olan bireylerin aldığı bir destek değildir.
- Aksine günlük hayat içerisinde stres ve kaygı yaratan zorluklar ve baş edilmesi güç duygular başlıca çalışma alanlarıdır.
- Tavsiye veya öğüt vererek problemlerin çözüldüğü sihirli bir dokunuş değildir.
- Psikososyal yaklaşımın temel odağı, bireylerin güçlenmesi ve kendi yaşamlarının sorumluluğunu almalarını sağlamaktır. Bu nedenle bu görüşmelerde yönlendirme içeren tavsiye veya öğüt söz konusu değildir.
TR