Yayınlar

“Kadın İşi” Değil Mi Tüm Bunlar? El Kitapçığı

Bu el kitapçığı, ev içi emek üzerine bir farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmııştır. İçerisinde ev içi emeğin tanımı, döngüsü, bireye etkisi; tüm bunları fark etme ve ev içerisinde görünür kılmanın yolları, değişim süreci ve özbakım becerilerini artırma başlıklarına yer verilmiştir.

Dava Takibi Araştırması

Bu çalışma, anayasal hakkı olan meşru müdafaayı kullanan kadınların mahkeme takibini yapmak için hazırlanmıştır. Araştırmada 2021 yılı Ocak ayından itibaren öz savunma yapan kadınların ve meşru müdafaa hakkını önceden kullanmış, davası 2021 yılında devam eden kadınların davalarının takibi yapılmıştır.

Güçlenme Kiti

Kadın Öz Savunma Akademisi olarak hazırladığımız Güçlenme Kiti'nde yer alan bilgiler, Ankara’da “Güçlenme Kitini Birlikte Oluşturuyoruz” temasıyla düzenlediği toplantıdaki kadınlarla birlikte tartışılarak ve çalışılarak hazırlandı.
"Birlikte Güçleniyoruz Buluşmaları” projesi kapsamında hazırlanan bu kitte, kadınların olası bir şiddete maruz kalma anı/ihtimalinde ihtiyaç duyacakları temel bilgileri bulabilirsiniz.

TR