top of page

ÖZ SAVUNMA SÖZLÜĞÜ

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

Kişinin kendisini veya bir başkasını gerçekleşen veya gerçekleşmesi muhtemel bir saldırıdan korumak için işlemek zorunda kaldığı fiillerdir.

MEŞRU SAVUNMANIN HUKUKTAKİ KARŞILIĞI NEDİR?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlıklı 25. maddenin 1. fıkrasında düzenlenen meşru savunma, bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmektedir.

ÖZ SAVUNMA NEDİR?

Öz savunma bireyin kendisine yönelik bir saldırıyı durdurmak için kullandığı her türlü stratejidir. Öz savunma yalnızca fiziksel güçten ibaret değildir. Dolayısıyla her öz savunma hukuk düzeninin ilgi alanına girmek zorunda değildir.

GÜÇLENDİRİCİ ÖZ SAVUNMA NEDİR?

Kadınların hem ruhsal hem de bedenen kadına yönelik şiddeti tanıma, fark etme, mücadele etme ve dayanışma alanlarında güçlendirilmesidir.

bottom of page