top of page

Sorumluluk Reddi

Kadın Öz Savunma Akademisi; kadınların mental ve fiziksel güçlenmeleri adına çalışan bir sosyal girişim olup, bu amaçla toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve şiddet türleriyle mücadele için bilgilendirici, destekleyici ve öz savunma temelli atölyeler düzenlemektedir.

Bu belge, verilen eğitimler ve atölyelerde, gerçekleştirilen projelerde, yayınlanan sosyal medya gönderileri ve videolarda, düzenlenen etkinliklerde aktarılan bilgiler, yöntemler, taktikler ve fiziksel öz savunma hareketlerine ilişkin olarak Kadın Öz Savunma Akademisinin amaçları doğrultusunda bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.

Kadın Öz Savunma Akademisi, yayımlanan görsel, işitsel ve/veya yazılı içeriklerde ve gerçekleştirilen eğitimlerde verilen bilgilerin doğruluğu için kendisinden beklenen azami dikkat ve gayreti sarf etmiş olmasına rağmen paylaşılan bilgilerin doğruluğu, işe yararlılığı, kesinliği, yeterliliği ve/veya bütünlüğü hakkında herhangi bir beyanda bulunmamakta ve  bu hususlarda herhangi bir garanti vermemektedir. Paylaşılan bilgi ve içeriklerin yanlış, hatalı ve zararlı olabileceğini düşünüyorsanız lütfen internet sitesinde bulunan mail adresimizden bizlerle iletişime geçiniz. Kadın Öz Savunma Akademisi tarafından paylaşılan hukuki, tıbbi, psikolojik, fiziksel temelli bilgiler için profesyonel bir görüş almanız tavsiye edilir. 

Kadın Öz Savunma Akademisi, paylaşılan her türlü bilgi, yöntem, taktik ve hareketlere güvenilerek alınmış herhangi bir karar veya gerçekleştirilen eylemler neticesinde sizde ve üçüncü taraflarda doğacak dolaylı ve doğrudan , maddi ve manevi zararlardan herhangi bir şekilde sorumlu olmadığını bildirmektedir. Kadın Öz Savunma Akademisi tarafından paylaşılan her türlü bilgi, yöntem, taktik ve hareketler  herhangi bir şekilde mevcut ve gelecekte yürürlüğe girecek kanun ve kurallara aykırı ve bu kanun ve kuralları ihlal edici şekilde yorumlanamaz. 

Kadın Öz Savunma Akademisi, tahminlerine dayanan ileriye dönük beyanlarda bulunabilir. Bu tür beyanlar yapıldıkları tarihteki Kadın Öz Savunma Akademisi’nin müstakbel olaylar hakkındaki görüşlerini yansıtmakta olup, risk ve belirsizliğe tabidirler. Kadın Öz Savunma Akademisi buna benzer ileriye dönük beyanları güncelleştirme niyeti ve mükellefiyeti olmadığını bildirir.

Kadın Öz Savunma Akademisi’nin sosyal medya hesapları veya paylaşılan içeriklerin genelinde farklı noktalarda sunulan otomatik bağlantılar ile başka internet sitelerine erişim sağlamanız teklif edilebilir. Bu durum, Kadın Öz Savunma Akademisi’nin söz konusu diğer siteler ve sahipleri ile bağlantısının olması şart değildir, bu durum aksi açıkça bildirilmedikçe söz konusu site ve sahipleri  ile herhangi bir temsilcilik, vekillik, ortaklık ilişkisi yaratmaz taraflardan birine diğer taraf nam ve hesabına herhangi bir hak  ya da borç ilişkisinde bulunmaya yetki  vermesi şekilde yorumlanamaz. Sosyal girişimimizin amacı ilginizi çekebilecek, fayda sağlayabilecek diğer siteleri bulmanızı sağlamaktır; ancak, söz konusu diğer sitelerdeki herhangi bir husus veya bunlarda yer alan bilgilere ilişkin olarak sosyal girişimin, iştiraklerinin veya bunların görevlilerinin, çalışanlarının ve vekillerinin hiçbir şekilde hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmayacaktır.

bottom of page