top of page

KVKK AÇIK RIZA BEYANI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE YURT DIŞINA AKTARIMINA DAİR AÇIK RIZA BEYANI

“AYDINLATMA METNİ”nin tamamını okudum, anladım ve Kadın Öz Savunma Akademisi Derneği tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerimin ne şekilde işlediği, yurt dışına aktarımı ve açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum.

Kişisel verilerim aşağıda belirtilen hususlar ile tahdidi olmakla birlikte;

 • İletişim için kişisel bilgiler (isim soyisim, e-posta adresi vb.) ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 • Kullanıcı memnuniyetini artırmak, websitesi ve/veya mobil uygulamalarını kullanan kullanıcıları tanıyabilmek ve kullanıcı çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

 • Şikâyet, talep ve isteklerini ileten ziyaretçilerimizin taleplerinin yanıtlanması, sorunlarının tespiti, giderilmesi ve bu süreçlerde kişiler ile iletişime geçilmesi;

 • İnternet sitemizin güvenliğinin sağlanması;

 • İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi;

 • Yetkili resmi kurum veya kuruluşların hukuka uygun olarak talep etmeleri halinde ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin resmi yollarla yapılması;

 • Çalışmalarımız ve hizmetlerimiz ile ilgili kişilerin şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

 • Reklam, tanıtım, iletişim gibi faaliyetlerimiz için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM (Müşteri ilişkileri yönetimi) çalışmalarını yürütmek,

 • Kullanıcı memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin yasal yükümlülükleri ifa etmek,

 • İş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, dernek içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmekve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Bu kapsamda belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine özgür irademle onay verdiğimi, Kadın Öz Savunma Akademisi tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgilendirildiğimi, Kanun çerçevesinde açık rıza bulunduğunu ve açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi olduğumu kabul ve beyan ederim.

 

Kişisel verilerimin Kadın Öz Savunma Akademisi Derneği tarafından işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına açık rızam bulunduğunu…

Kabul ediyorum. ☐

Kabul etmiyorum. ☐

 

Ad-Soyad   :

Tarih             :

imza              : 

 

bottom of page